SNM Support - IT услуги за вашия бизнес в България

Свържете се с нас

SNM Support LTD

С какво се занимаваме?

Изграждане на мрежови компютърни конфигурации

Създаване на различни конфигурации (сървърни, компютърни, видеонаблюдение, инфраструктура за специализирано оборудване)

Изграждане и поддръжка уеб сайтове

Сайтът е визитка на Вашата дейност.
Добрата визия и функционалност подобряват Вашите продажби

Поддръжка на наличния хардуер и софтуер

Поддръжка на съществуващите хардуерни системи (компютри, принтери, сървъри и мрежови конфигурации, системи за видеонаблюдение и др.)

Хардуерна поддръжка

Поддръжка на хардуер и софтуер. Анализ и оценка на вече съществуващи такива на място. Изграждане на нови компютърни, сървърни и мрежови конфигурации.

Консултации

Консултации и препоръки свързани с вашите съществуващи софруерни системи и бъдещи такива

Актуализация

Актуализация на операционни системи и налични софтуерни продукти на компютърни, сървърни и мрежови конфигурации

Техническа поддръжка

Техническа поддръжка на наличните хардуерни системи и периферия

Изграждане и поддръжка на уеб страници

Изграждане на нови уеб страници и поддръжка на съществуващите такива

Следене на производителността

Проследяване на производителността на наличните софтуерните и хардуерни системи

Backup

Създаване на резервно копие на Вашите критични софтуерни системи и уеб страници

Пакети

Цените се определят, след като сте ни подали задание по имейл или в телефонно обаждане.

SNM Start

Поддръжка на Вашия сайт.

SNM Pro

Поддръжка на Вашия сайт.

SNM Advanced

Поддръжка на Вашия сайт.

SNM Software

Поддръжка на Вашите софтуерни системи.

Нашите клиенти

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.