SNM Support - IT услуги за вашия бизнес в България

Свържете се с нас

SNM Support LTD

С какво се занимаваме?

Изграждане на мрежови компютърни конфигурации

Създаване на различни конфигурации (сървърни, компютърни, видеонаблюдение, инфраструктура за специализирано оборудване)

Изграждане и поддръжка уеб сайтове

Сайтът е визитка на Вашата дейност.
Добрата визия и функционалност подобряват Вашите продажби

Поддръжка на наличния хардуер и софтуер

Поддръжка на съществуващите хардуерни системи (компютри, принтери, сървъри и мрежови конфигурации, системи за видеонаблюдение и др.)

Хардуерна поддръжка

Поддръжка на хардуер и софтуер. Анализ и оценка на вече съществуващи такива на място. Изграждане на нови компютърни, сървърни и мрежови конфигурации.

Консултации

Консултации и препоръки свързани с вашите съществуващи софруерни системи и бъдещи такива

Актуализация

Актуализация на операционни системи и налични софтуерни продукти на компютърни, сървърни и мрежови конфигурации

Техническа поддръжка

Техническа поддръжка на наличните хардуерни системи и периферия

Изграждане и поддръжка на уеб страници

Изграждане на нови уеб страници и поддръжка на съществуващите такива

Следене на производителността

Проследяване на производителността на наличните софтуерните и хардуерни системи

Backup

Създаване на резервно копие на Вашите критични софтуерни системи и уеб страници

Пакети

Цените се определят, след като сте ни подали задание по имейл или в телефонно обаждане.

SNM Start

Поддръжка на Вашия сайт.

SNM Pro

Поддръжка на Вашия сайт.

SNM Advanced

Поддръжка на Вашия сайт.

SNM Software

Поддръжка на Вашите софтуерни системи.

Нашите клиенти