SNM SUPPORT


SNM Support - IT поддръжка за вашия бизнес в България.

Научи повече
SNM logo

SNM Support LTD

С какво се занимаваме?


Изграждане

Създаване на уеб сайтове, индивидуални софтуерни решения за работен процес, изграждане на различни конфигурации (сървърни, компютърни, такива за видеонаблюдение и др).


Поддръжка на наличните софтуери продукти и уеб сайтове

Различни планове за поддръжка на Вашите съществуващи сайтове и наличните софтуерни продукти


Поддръжка на наличния хардуер

Поддръжка на съществуващите хардуерни системи (компютри, принтери, сървъри и мрежови конфигурации, системи за видеонаблюдение и др.)

Хардуерна поддръжка

Поддръжка на хардуер и софтуер. Анализ и оценка на вече съществуващи такива на място. Изграждане на нови компютърни, сървърни и мрежови конфигурации.

Софтуерна поддръжка

Консултации

Консултации и препоръки свързани с вашите съществуващи софруерни системи и бъдещи такива

Актуализация

Актуализация на операционни системи и налични софтуерни продукти на компютърни, сървърни и мрежови конфигурации

Техническа поддръжка

Техническа поддръжка на наличните хардуерни системи и периферия

Изграждане и поддръжка на уеб страници

Изграждане на нови уеб страници и поддръжка на съществуващите такива

Следене на производителността

Проследяване на производителността на наличните софтуерните и хардуерни системи

Backup

Създаване на резервно копие на Вашите критични софтуерни системи и уеб страници

Пакети

Цените се определят, след като сте ни подали задание по имейл или в телефонно обаждане.

SNM Start

Поддръжка на Вашия сайт.

Детайли:

1 Backup седмично на уеб сайта

Актуализиране на CMS платформата

Актуализиране на наличните CMS приставки

Актуализиране на наличните CMS теми

Добавяне на до 1 нова уеб страница месечно - добавяне до 5 работни дни

Добавяне на до 2 нови статии седмично - добавяне до 2 работни дни

пусни запитване
SNM Pro

Поддръжка на Вашия сайт.

Детайли:

2 Backups седмично на уеб сайта

Актуализиране на CMS платформата

Актуализиране на наличните CMS приставки

Актуализиране на наличните CMS теми

Добавяне на до 3 нова уеб страница месечно - добавяне на страница до 3 работни дни

Добавяне на до 5 нови статии седмично - добавяне до на статия до 24 часа

пусни запитване
SNM Advanced

Поддръжка на Вашия сайт.

Детайли:

3 Backups седмично на уеб сайта

Актуализиране на CMS платформата

Актуализиране на наличните CMS приставки

Актуализиране на наличните CMS теми

Добавяне на до 4 нова уеб страница месечно - добавяне на страница до 3 работни дни

Добавяне на до 7 нови статии седмично - добавяне до на статия до 24 часа

Регистриране на сайт в интернет търсачките - Google и Bing

пусни запитване
SNM Software

Поддръжка на Вашите софтуерни системи.

Детайли:

Актуализация

Консултации

Следене на производителността

Backups

пусни запитване