Услуга – техническа поддръжка

Изграждане на website

Стартирало като основна дейност през 2015 година изграждането на сайтове е една от приоритетните ни дейности. За периода са изградени десетки сайтове с различни насочености.

Ако изграждането на сайтовете беше лесно, то нямаше да ни има. Създаваме сайтове с уникален харакер и функционалности. 

Със сайта искаме да бъдем различни. Индивидуалния подход е според вида дейност и желаното въздействие. 

Представете вашата дейност оригинално

Сайтът е лицето на вашия бизнес. Няма втори шанс за първо впечатление!

Какви са стъпките и цената за изработка на сайт?

Отговорът на този въпрос се крие в следните неща.

Предварително проучване

От какво имат нужда вашите клиенти? Предлагате медицинска услуга или стартирате нов бизнес със сладкарници? Търсите индивидуално решение или искате бюджетно такова? Кой ще изготвя текстовете и посланията към вашата таргет група?

Заедно ще отговорим на тези въпроси!

Техническо изграждане

 

С какво време разполагате? Какви функционалности бихте искали? Разписването на основни категории и подкатегории е основен момент. Изграждането на сайтове на WordPress дава бързина и добро качество. 

А имате ли лого?

 

Поддръжка и реклама

 

Добре, имаме готов сайт, но кой ще го поддържа? А всъщност как ще го рекламираме и кой ще влиза на него?Добре обмислен и изграден сайт е сравнително лесен за поддръжка. Неговото индексиране и превръщане в основен момент за привличане на клиенти е трудния момент. 

Изграждаме цялостна Google Ads, SEO optimization, Facebook и други стратегии за популяризиране на вашия сайт

Реализирани проекти

Сайт на болница за рехабилитация "Сердика"
Сайт на dansac.bg
Сайт на Българска агенция за търговия на едро с лекарства (БАТЕЛ)