Болница за рехабилитация  “СЕРДИКА”

Изграждане и поддръжка на уебсайт. Поддръжка на хардуер и мрежи на цялата сграда.

МБАЛ “СЕРДИКА”

Изграждане и поддръжка на уебсайт. Поддръжка на хардуер и мрежи на цялата сграда.

Медицински център “Оскар”

Изграждане и поддръжка на уебсайт. Поддръжка на хардуер и мрежи на цялата сграда.

Център за роботизирана рехабилитация “ReGo”

Поддръжка на уебсайт. Поддръжка на хардуер и мрежи на цялата сграда.

Резиденция и хоспис за възрастни “Сердика”

Поддръжка на уебсайт. Поддръжка на хардуер и мрежи на цялата сграда.

Асоциация по майчино-фетална медицина

Изграждане и поддръжка на уебсайт.

ТП ХАРТМАНН – DANSAC.BG

Изграждане и поддръжка на уебсайт.

Българска асоциация на търговците на едро с лекарства. 

Изграждане  на уебсайт.

Българска асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства. 

Изграждане  на уебсайт.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.