Реализирани проекти

mfmbg.org

mfbg.org

Асоциация по майчино-фетална медицина
Повече

batel.bg

batel.bg

Българска Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства (БАТЕЛ)
Повече

residence.serdika.com

residence.serdika.com

Дом за възрастни хора - Резиденция Сердика
Повече

serdika.com

serdika.com

Болница за рехабилитация - Сердика
Повече

ИЗГРАЖДАНЕ НА WEBSITE

Асоциация по Майчино-Фетална Медицина
mfmbg.org

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛ

Обучихме персонала за самостоятелна поддръжка на сайта.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Асоциацията по Майчино-фетална медицина (АМФМ) е организация, представляваща специалисти по АГ и Майчино-фетална медицина с мисия за обезпечаване на достъпа до съвременна и надеждна майчино-фетална медицина навреме и в пълен обем. За тях изградихме сайт, който обективнo и коректно да поднася информацията към потребителите по тази специфична тема. Изградени са модули за публикуване не събития, новини и др. Използвайки plug-in инструменти, сайтът лесно може да бъде поддържан и от човек с малко опит. Така сведохме разходите за поддръжка до минимални.

ИЗГРАЖДАНЕ НА WEBSITE

Българска Асоциация на Търговците на Едро
с Лекарства на Едро (БАТЕЛ).
batel.bg

RESPONSIVE ДИЗАЙН

Изграждане не десктоп и мобилна версия с административен панел.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Българската Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства (БАТЕЛ) създава основата за обмяна на опит и съдействие в сферата на търговията на едро с лекарства и защита на правата на пациента. В нея членуват най-големите фармацевтични компании за медицински изделия. Сайтът е изграден използвайки платформата WordPress с различни plug-in решения, за да може да бъде улеснена последващата поддръжка. Разработени са външни връзки към организации-партньори на БАТЕЛ. Сайтът позволява след време да се надградят ралични функционалности.

ИЗГРАЖДАНЕ НА WEBSITE

Дом за възрастни хора - Резиденция Сердика
residence.serdika.com

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛ

Обучихме персонала за самостоятелна поддръжка на сайта.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Асоциацията по Майчино-фетална медицина (АМФМ) е организация, представляваща специалисти по АГ и Майчино-фетална медицина с мисия за обезпечаване на достъпа до съвременна и надеждна майчино-фетална медицина навреме и в пълен обем. За тях изградихме сайт, който обективнo и коректно да поднася информацията към потребителите по тази специфична тема. Изградени са модули за публикуване не събития, новини и др. Използвайки plug-in инструменти, сайтът лесно може да бъде поддържан и от човек с малко опит. Така сведохме разходите за поддръжка до минимални.

ИЗГРАЖДАНЕ НА WEBSITE

Болница за Рехабилитация - Сердика
serdika.com

АНГЛИЙСКА ВЕРСИЯ

Обучихме персонала за самостоятелна поддръжка на сайта.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Асоциацията по Майчино-фетална медицина (АМФМ) е организация, представляваща специалисти по АГ и Майчино-фетална медицина с мисия за обезпечаване на достъпа до съвременна и надеждна майчино-фетална медицина навреме и в пълен обем. За тях изградихме сайт, който обективнo и коректно да поднася информацията към потребителите по тази специфична тема. Изградени са модули за публикуване не събития, новини и др. Използвайки plug-in инструменти, сайтът лесно може да бъде поддържан и от човек с малко опит. Така сведохме разходите за поддръжка до минимални.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.