Болници
"Сердика"изграждане на инфраструктура

Сървъри, отдалечени достъпи, оборудване в операционна зала, компютри, интернет и други.Цялостна IT поддръжка

Предизвикателствата при бързо променяща се среда са много и поддръжката е ключов фактор.

Структурата на болници “Сердика” включва болница за активно лечение с насоченост ортопедия и онкология, болница за рехабилитация, медицински център, резиденция за възрастни и хоспис. Дейностите са отделени в 6 различни сгради и локации и поддръжката на цялостната инфраструктура включва множество и различни по вид оборудване – компютри, скенери, принтери, телефонни системи, повиквателни системи, таблети за следене на дейности, оборудване в операционни зали и други.
Големият брой дейности и непрекъсваемостта на процесите изисква изключително внимателно обезпечение откъм техническа поддръжка. Бързото и навременно реагиране при възникване на проблем е от първостепенно значение за нас, за да можем да осигурим спокойствие и надеждност на персонала.
Ежедневните предизвикателства да се работи в високо променлива среда изискват от нас изключително добре планиране на задачите, бърза реакция при проблем и ангажираност към работата на всички сгради и техники. 

Референции


Реализирани проекти

Кликни и виж повече за част от успешно реализираните ни проекти.

Медицински център "Рего"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.