Rego rehabiliation


ПЪРВОНАЧАЛНа помощ

Изграждане на интернет свързаност, сървър, инсталация на специализирано оборудване


ПОддръжка

Инсталация на оборудване и сървъри, техническа поддръжка по време на експолатация.

ReGo Rehabilitation е първият в България център за роботизирана рехабилитация в комбинация с конвенционална такава за деца и възрастни. В центъра работят 9 от най-модерните и технологични устройства за рехабилитация на пациенти. В себе си включват софутер и задвижващи механизми за прецизни резултати. Прецизната инсталация и боравене с машините осигурява дълъг експлоатационен период. 
И тук целта ни е била да осигурим непрекъснатост на процесите, да обучим персонала за правилно ползване на оборудването спрямо изискванията на производител, да осигурим бърза реакция при възникнали технически неипзравности и дефектирали уреди. 


Реализирани проекти

Това са само част от успешно реализираните ни проекти.