Rego rehabiliation


ПЪРВОНАЧАЛНа помощ

Изграждане на интернет свързаност, сървър, инсталация на специализирано оборудване


ПОддръжка

Инсталация на оборудване и сървъри, техническа поддръжка по време на експолатация.

ReGo Rehabilitation е първият в България център за роботизирана рехабилитация в комбинация с конвенционална такава за деца и възрастни. В центъра работят 9 от най-модерните и технологични устройства за рехабилитация на пациенти. В себе си включват софутер и задвижващи механизми за прецизни резултати. Прецизната инсталация и боравене с машините осигурява дълъг експлоатационен период. 
И тук целта ни е била да осигурим непрекъснатост на процесите, да обучим персонала за правилно ползване на оборудването спрямо изискванията на производител, да осигурим бърза реакция при възникнали технически неипзравности и дефектирали уреди. 


Реализирани проекти

Това са само част от успешно реализираните ни проекти.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.