O.S.C.A.R.


Изграждане на инфраструктура и сайт

Цялостно изграждане на IT инфраструктура (компютри,  таблети, ехограф и т.н). Изграждане на Website.It поддръжка

След изграждането, продължихме поддръжката на всички информационни и технически системи.

Аудиторията на сайтa на О.S.C.A.R. клиник са предимно бременни жени, които проследяват своята бременност. За тази таргет група имаше необходимост от обективно и сравнително лесно поднасяне на информацията, за да не води до объркване и промяна на очакванията. Сайтът е изграден на WordPress използвайки plug-in за поддръжка на новини и събития, качвания на видеа и други.
 
Като важен момент от поддръжката беше обучението на персонала. Лекари, медицински сестри и административен персонал бяха обучени как да използват правилно оборудването, за да се намалят грешките. Допълнителните умения им помогнаха да изпълняват ежедневните си задължения с лекота. 

Признателни сме на цялото ръководство на клиника O.S.C.A.R. за гласуваното доверие.

Референции


Реализирани проекти

Кликни и виж повече за част от успешно реализираните ни проекти.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.