O.S.C.AR


Изграждане на инфраструктура и сайт

Цялостно изграждане на IT инфраструктура (компютри,таблети,ехограф и т.н). Изграждане на Website.It поддръжка

След изграждането продължихме поддръжката на всички информационни и технически системи.

Аудиторията на сайт на О.S.C.A.R клиник са предимно бременни жени, които проследяват своята бременност. За тази таргет група имаше необходимост от обективно и сравнително лесно поднасяне на информацията, за да не води до объркване и промяна на очакванията. Сайтът е изграден на WordPress използвайки plug-in за поддръжка на новини и събития, качвания на видеа и други.
 
Като важен момент от поддръжката беше обучението на персонала. Лекари, медицински сестри и административен персонал бяха обучени как да използват правилно оборудването, за да се намалят грешките. Допълнителните умения им помогнаха да изпълняват ежедневните си задължения с лекота. 

Признателни сме на цялото ръководство на клиника O.S.C.A.R за гласуваното доверие.


Реализирани проекти

Кликни и виж повече за част от успешно реализираните ни проекти.