Реализирани проекти

Реазиденция за възрастни хора и хоспис"Сердика"

Реазиденция за възрастни хора и хоспис"Сердика"

Хоспис "Банкя" и Хоспис "Рударци"
Повече

Болници "Сердика"

Болници "Сердика"

МБПЛР "Сердика" и МБАЛ "Сердика"
Повече

Медицински център "REGO"

Медицински център "REGO"

Център за роботизирана рехабилитация
Повече

O.S.C.A.R. Clinic

O.S.C.A.R. Clinic

Център за майчино-фетална медицина
Повече

ИЗГРАЖДАНЕ НА IT ИНФРАСТРУКТУРА

Като част от дългосрочното партньорство с Резиденция за възрастни "Сердика", участвахме в цялостното изграждане на IT инфраструктурата в хоспис "Банкя" и "Рударци".

ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМИ

Оценка на необходимост, доставка и инсталация на оборудване за видеонаблюдение, кабелна телевизия, интернет, компютърна техника и др.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Дейността на хоспис и Резиденция за възрастни “Сердика” е грижа за възрастни резиденти и пациенти на легло. За да може да бъде обезпечено непрекъсването на грижите за пациентите бяха извършени мрежи и сървари. За осигуряване на 24 часовото видео наблюдение без изградена отделна мрежа, както и монтирани над 60 камери с изградена станция за наблюдение. Допълнително бяха подготвени мрежи за звънчева система и охрана на периметър. Успешно реализираният проект осигури на ръководството на хосписа спокойствие по отношение на техническата обезпеченост. 

Сърдечно благодарим на Болници “Сердика” за дългосрочното пъртньорство.

"За мен като управител на социално заведение е ключово да се делегира процеса по цялостен IT support на екип от професионалисти с експертиза и широка мрежа от контакти в сферата на здравния сектор. Компанията на господин Митко Петров е отпималният избор за изнасяне на толкова важна дейност."
Емил Янков
Изпълнителен директор

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА

Сървъри, отдалечни достъпи, оборудване в операционна зала, компютри, интернет и др.

ЦЯЛОСТНА IT ПОДДРЪЖКА

Предизвикателствата при бързо променяща се среда са много и поддръжката е ключов фактор.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Структурата на болници “Сердика” включва болница за активно лечение с насоченост към ортопедия и онкология, болница за рехабилитация, медицински център. Поддръжката на цялостната инфраструктура включва множество и различни по вид оборудване – компютри, скенери, принтери, телефонни системи, повиквателни системи, таблети за следене на дейности, оборудване в операционни зали и др. 

Големият брой дейности и непрекъсваемостта на процесите изисква изключително внимателно обезпечение откъм техническа поддръжка. Бързото и навременно реагиране при възникване на проблем е от първостепенно значение за нас, за да можем да осигурим спокойствие и надежност на персонала. 

Сърдечно благодарим на Болници “Сердика” за дългосрочното пъртньорство.

ИЗГРАЖДАНЕ НА IT ИНФРАСТРУКТУРА

Като част от дългосрочното партньорство с Резиденция за възрастни "Сердика", участвахме в цялостното изграждане на IT инфраструктурата в хоспис "Банкя" и "Рударци".

ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМИ

Оценка на необходимост, доставка и инсталация на оборудване за видеонаблюдение, кабелна телевизия, интернет, компютърна техника и др.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Дейността на хоспис и Резиденция за възрастни “Сердика” е грижа за възрастни резиденти и пациенти на легло. За да може да бъде обезпечено непрекъсването на грижите за пациентите бяха извършени мрежи и сървари. За осигуряване на 24 часовото видео наблюдение без изградена отделна мрежа, както и монтирани над 60 камери с изградена станция за наблюдение. Допълнително бяха подготвени мрежи за звънчева система и охрана на периметър. Успешно реализираният проект осигури на ръководството на хосписа спокойствие по отношение на техническата обезпеченост. 

Сърдечно благодарим на Болници “Сердика” за дългосрочното пъртньорство.

"За мен като управител на социално заведение е ключово да се делегира процеса по цялостен IT support на екип от професионалисти с експертиза и широка мрежа от контакти в сферата на здравния сектор. Компанията на господин Митко Петров е отпималният избор за изнасяне на толкова важна дейност."
Емил Янков
Изпълнителен директор

ИЗГРАЖДАНЕ НА IT ИНФРАСТРУКТУРА

Цялостно изграждане на IT инфраструктура( компютри, табели, ехограф и др.) Изграждане на Website.

IT ПОДДРЪЖКА

След изграждането, продължихме поддръжката на всички информационни и технически системи.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

 Като важен момент от поддръжката беше обучението на персонала. Лекари, медицински сестри и административен персонал беха обучени как да използват правилно оборудването, за да се намалят грешките. Допълнителние умения им помогнаха да изпълняват ежедневните си задължения с лекота. 

Признателни сме на цялото ръководство на клиника O.S.C.A.R. за гласуваното доверие. 

"С удоволствие препоръчвам на Вашето внимание изключителните професионални възможности на СНМ Съпорт ООД, с които имам удоволствието да работя през последните повече от 10 години в трите им основни компетентности през този период – създаване и поддръжка на уебсайта на клиниката, системен администратор на информационните процеси в клиниката и поддръжка на офис техниката в лечебното заведение. СНМ Съпорт ООД е едни от IT-специалистите, на чиято помощ съм разчитала 24/7 за преодоляване на кризисни моменти в работата на клиниката, за обучение на екипа за въвеждане но нови здравни приложения и програми, работата с лекарите, отражението на IT процесите в общата администрация – ведомости, графици и др. СНМ Съпорт винаги са били активни в управлението на IT инфраструктурата, както и на уеб решенията, насочени към пациентите. СНМ Съпорт са отдадени на това да разрешът по най-добрия начин трудни ситуации, в които са въвлечени негови работодатели и клиенти. Те имат изключителен опит и soft skills – рядко срещан талант в техният сектор, който обаче е изключително значим в здравеопазването. За мен като лекар и управител на медицински център е изключително радващо, че СНМ Съпорт разполага с експертиза и широка мрежа от контакти във всички сфери на здравния сектор, а през последната година задълбочено развива компания за цялостен IT support. СНМ Съпорт са професионалисти, на чиито IT познания в здравния сектор може да се разчита безрезервно и с удоволствие препоръчвам на Вашата компания да се възползва от услугите им."
Д-р Мария Янкова, дм
Управител

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.