Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на СНМ Съпорт ООД

Уводни думи

СНМ СЪПОРТ ООД е организация, представляваща специалисти с мисия за предлагане на качествена поддръжка и изграждане на компютърни системи, както и поддръжка и създаване на персонализирани компютърни системи и уеб сайтове. Мисията ни се основава и на каузата за защита на информацията, която събираме за Вас, как тази информация се използва и споделя и Вашите права относно личните Ви данни. Като използвате интернет страницата на СНМ СЪПОРТ ООД, Вие давате своето съгласие за използването на бисквитки във Вашия браузър, които не съдържат Ваши лични данни. Повече информация за бисквитките може да намерите в нашата Политика за бисквитките СНМ СЪПОРТ ООД използва услугите на други компании, за да може да предоставя и поддържа своите услуги. Това включва услуги като облачно съхраняване на данни, имейл, архив и поддръжка и др. СНМ СЪПОРТ ООД използва само доверени партньори, които споделят ценностите ни и ангажираността ни към Вашата поверителност. За някои от услугите си СНМ СЪПОРТ ООД използва доверени партньори, които могат да трансферират и обработват данни на потребителите в страни извън Европейския съюз и в тази връзка СНМ СЪПОРТ ООД се грижи всяка информация на потребителите да бъде трансферирана в съответствие с приложимото законодателство и по най-сигурния възможен начин.

ИНФОРМАЦИЯ, СЪБИРАНА ОТ СНМ СЪПОРТ ООД:

Когато използвате нашите услуги, ние събираме информация, за да ги направим по-добри за Вас и поради това събираме следното:

Дейности, които извършвате в СНМ СЪПОРТ ООД:

 • Дейности и позиции, които са обект на Вашия интерес;
 • Имейли и известия, които получавате от нас;
 • Видео клипове, които гледате;
 • Вашият телефон
 • Вашето местоположение;
 • Информация за устройството Ви;
 • Данни за бисквитките, които използва СНМ СЪПОРТ ООД

Елементи, които създавате в СНМ СЪПОРТ ООД:

 • Съобщения, които ни изпращате;
 • Лични съобщения, които изпращате и получавате;
 • Информация, която добавяте;
 • Контакти, които добавяте;

Елементи, които Ви идентифицират

За да изпратите съобщение на СНМ СЪПОРТ ООД, е необходимо да въведете минимална лична информация, която включва: име и фамилия, телефонен номер, имейл и населено място, в което пребивавате или за което се отнася съобщението Ви. Предоставянето на друга лична информация във Вашия профил е изцяло по Ваша преценка. Съдържанието на сайта на СНМ СЪПОРТ ООД е достъпно за всеки интернет потребител и достъпа не е зависим от каквото и да е съгласие за обработка на лични данни. В случай че решите да не предоставите минимално необходимите данни за изпращане на съобщение, Вие няма да може да изпратите съобщение, но ще може да достъпите интернет страницата. СНМ СЪПОРТ ООД съхранява Вашите лични данни за периода, докато решите да оттеглите Вашето съгласие частично или напълно. В случай че решите да изтриете част от информацията си, това може да отнеме до 1 месец, за да бъде изтрита цялата Ви информация от нашите системи. Поради правни причини ние трябва да запазим данни, относно Вашето съгласие с нашите Общи правила и условия, Политика за поверителност, Политика за бисквитките и Вашето съгласие за използване на Вашите данни за информационни цели, за по-дълъг период. III. КАК СНМ СЪПОРТ ООД ИЗПОЛЗВА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ:
Предоставяме най-добрите услуги чрез постоянно подобряване и развитие на СНМ СЪПОРТ ООД:
Използваме Вашите данни, за да осигуряваме, персонализираме и поддържаме нашите дейности за Вас или организацията, от името на която използвате нашите услуги.

Информационни активности:

СНМ СЪПОРТ ООД може да използва личната информация, която сте споделили с нас, за да Ви предлага специално насочено съдържание, което може да включва профилирана информация. Ще поискаме Вашето съгласие за следните възможни активности: (1) Да получавате периодичен бюлетин с полезна информация на посочен от Вас имейл. Бюлетинът би съдържал статии, новини, информация за дискусии, обучения и други теми, според заявените от Вас интереси. Бюлетинът може да съдържа профилирано съдържание. От него можете да се отпишете по всяко време през настройките на профила Ви. (2) Да получавате известия за лични съобщения от СНМ СЪПОРТ ООД на посочения от Вас имейл. Тези известия са съдържащи профилирано съдържание, но можете да блокирате изпращащи, ако не желаете да ги получавате. Можете да се отпишете от имейл известията за лични съобщения по всяко време чрез изпращане на съобщение до info@snmsupport.com (3) Да получавате покани за събития, въпросници и други дейности, внимателно профилирани за Вас на посочения от Вас имейл. Тези покани могат да съдържат профилирано съдържание. Можете да се отпишете от поканите по имейл по всяко време чрез изпращане на съобщение до info@snmsupport.com

СНМ СЪПОРТ ООД ЗАЩИТАВА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ:

Вашата сигурност е на първо място във всичко, което правим:

Работим усилено за защита интереса на нашите потребители от неоторизиран достъп или неоторизирана промяна, разкриване или унищожаване на информация, която съхраняваме и за въвеждане на защитни мерки, които да предпазват потребителската информация чрез: – използваме най-високите стандарти за качество в индустрията; – използваме мерки за физическа защита, за да предпазваме срещу неоторизиран достъп до системите ни; – ограничаваме достъпа до лична информация, до служители, изпълнители и други лица, които имат нужда да знаят тази информация, за да я обработят. Те са обект на стриктни договорни задължения за конфиденциалност, процедури за обработка на данни и вътрешни правила и могат да бъдат дисциплинарно наказани в случай, че не спазват всичките тези задължения; – регулярно наблюдаваме нашите системи за вероятни уязвимости и атаки;

Как предотвратяваме вреди и отговаряме на правни запитвания:

Въвеждаме различни мерки за защита с цел сигурност на личните данни на потребителя. В случай на установен риск или неоторизиран достъп до данни на потребител (за риск в сигурността/неоторизиран достъп), ще предприемем всички възможни мерки да ограничим риска и да проведем разследване, да отстраним слабости/пробив в сигурността и да уведомим държавните институции за защита на личните данни в съответствие със закона. Не предоставяме „прикрит“ достъп до данни на нашите потребители или до сървърите, които съхраняват техните данни на държавни институции, но може да им дадем достъп, да запазим и споделим Вашата информация в отговор на правно запитване (като съдебно разпореждане или др.), в случай че законът ни задължава за това.

КОНТРОЛИРАЙТЕ своята ИНФОРМАЦИЯ:

Вашето право да контролирате личната си информация е много важно за нас. Поради това ние Ви даваме възможност да поискате изтриване на информацията, която да ни предоставите и чрез подадено от Ваша страна желание да променяте или изтривате всяка информация, която сте ни предоставили, като ни изпратите имейл на info@snmsupport.com Моля, въздържайте се от споделяне на чувствителна лична информация относно себе си в информацията, която споделяте.

КОМУНИКАЦИЯ и изпращане на профилирано съдържание:

Изпращане на профилирано съдържание, базирано на потребителските предпочитания:

Това е основна част на нашата дейност. Използваме данни само за да Ви информираме, но не предоставяме Ваши лични данни на трети страни. Предлагаме на потребителите си специално насочено съдържание, базирано на техните интереси. Тези препоръки може да включват покани, позиции, статии, събития, дискусии, обучения, връзки с други потребители или страници за следване. Не използваме автоматизирано профилиране за каквато и да е друга цел.

Комуникация:

Използваме данни и съдържание за комуникация, популяризирайки нашите дейности чрез комуникация със специализираните журналисти и чрез следните възможни методи: периодичен бюлетин; вътрешна система за съобщения; известия на настолен компютър; известия на мобилно устройство; банери, покани за събития, дискусии, обучения, въпросници; препоръчване на съдържание. Предоставяме Ви възможност да се откажете от тези съобщения по всяко време. VII. ВАШИТЕ ПРАВА: СНМ СЪПОРТ ООД уважава Вашите права, свързани с поверителността и прави всичко възможно да ги предпазва. В тази връзка, имайте предвид, че:

 • Може да поискате Вашите лични данни да не бъдат използвани за друга цел, освен тази, за която изрично сте се съгласили и само в съответствие с настоящата Политика за поверителност и всички приложими закони.
 • Може да поискате корекция на Вашите лични данни.
 • Може да поискате копие на всички лични данни, съхранявани в СНМ СЪПОРТ ООД.
 • Може да ограничите по всякакъв начин или напълно да оттеглите своето съгласие.
 • Може да поискате изтриване на всяка отделна или на цялата събрана лична информация за Вас (правото да бъдете забравени).
 • Може да поискате да получите достъп до използваната информация за Вас, да я коригирате, да използвате човешка намеса, да изразите мнение, възразите и оспорвате решение, относно Вас, когато решението е основано единствено на автоматизирано обработване, което предизвиква правни последствия, засягащи Ви или други последствия, които Ви засягат също толкова значително.
 • Може да поискате да не бъдете адресати на комуникация.
 • Може да поискате да узнаете мястото, където се съхраняват Вашите лични данни.
 • Може да поискате Вашите лични данни да не бъдат изпращани или споделяни с трети страни извън Европейския съюз, когато няма предвидени подходящи мерки за защита на Вашите лични данни.
 • Може да поискате Вашата лична информация да бъде трансферирана на трета страна в стандартно използван формат.
 • Може да поискате информация и съдействие от нас във връзка с използването на Вашите лични данни и Вашите права.
 • Може да подадете жалба относно Вашите права към държавните институции за защита на личните данни.

VIII. ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ: Моля, прочетете внимателно нашата Политика за поверителност и дайте своето съгласие за използване, съхраняване и обработване на Вашата лична информация в търсене на решение на проблема, за който сте се обърнали към нас. Може да ограничите или напълно да оттеглите своето съгласие по всяко време. Имайте предвид, че това не засяга законосъобразността на всички действия, извършени от СНМ СЪПОРТ ООД, преди оттеглянето на съгласието. В случай че оттеглите съгласието си, СНМ СЪПОРТ ООД няма да изтрие информацията, а само ще спре да използва данните Ви за описаните в раздел III, т. 2 информационни активности.

ПРОМЕНИ И ИЗВЕСТИЯ:

Периодично можем да изменяме/актуализираме настоящата Политика за поверителност, Общите правила и условия и Политиката за бисквитките. В случай че направим промени, ще Ви уведомим чрез инструментите на интернет страницата си и/или чрез други средства, за да Ви дадем възможност да прегледате промените, преди да влязат в сила. В случай че възразявате по някоя от промените, можете да преустановите използването на интернет страницата като потребител. При положение че продължите да използвате страницата ни, след като периодът на известието е изтекъл и промените са влезли в сила, това ще означава, че сте се съгласили с изменените/актуализирани Политика за поверителност, Общи правила и условия и Политика за бисквитките. В случай че не сте съгласни с тези промени, следва да спрете използването на интернет страницата в съответствие с т. 9 от Общите правила и условия. При необходимост ще поискаме отново Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:

В случай че имате нужда от съдействие във връзка с Вашите права, настоящата Политика за поверителност или искате да ни информирате за установен риск/неоторизиран достъп или потенциален риск/неоторизиран достъп във връзка със защита на данните, може да се свържете с нас: СНМ СЪПОРТ ООД, ЕИК 206195107, администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и по смисъла на българското законодателство на следния имейл адрес: info@snmsupport.com Когато потребител се свърже с СНМ СЪПОРТ ООД с цел по-добро качество на обратната връзка, може да му бъде поискана допълнителна информация, за да му бъде оказано съдействие.