IT техническа поддръжка

Знаем колко е важно да имате изправни компютри и мрежи, за да може да се фокусирате върху основната си дейност.

Поддръжката на хардуери и софтуери е изключително важен момент в съществуването на всеки един бизнес. Стремим се да имаме максимално бърза и адекватна реакция при създали се проблеми.

Грижим се за поддръжка на компютри, принтери, видеокамери, мрежови конфигурации и т.н. в над 15 обекта. Имаме опит с поддръжката на call center решения и специализирано болнично оборудване.

Можем да сме полезни с:

  • Цялостна поддръжка на софтуер и хардуер
  • Съвръри и операционни системи (MS Windows server и Linux)
  • Денонощно наблюдение и тикетинг система при проблеми
  • Поддръжка на облачни системи
  • Пощенски email сървъри
  • Сървъри за видеонаблюдение
  • Инсталация на  MS Office, изграждане на вътрешна организация и политика за информационните технологии

Какви са стъпките и цената за техническа поддръжка?

Отговорът на този въпрос се крие в следните неща:

Предварително проучване

 

Цената за поддръжка се определя след внимателно планиране, разглеждане на техническата обезпеченост, процесите, които трябва да обслужва оборудването, бюджет, съпътствъщи разходи и ниво на знания на персонала, който ще оперира с оборудването.

Нека седнем и поговорим!

Техническо изграждане

 

Можем да предложим цялостна поддръжка, частична такава или конкретни еднократни задачи. Целта ни тук е да сме в полза на нашите клиенти и да се адаптираме към техните необходимости. 

 

Има ли кой да координира всички страни по техническата поддръжка?

 

Обучение на персонал 

Последващата поддръжка е от първостепенно значение. В повечето пъти тя зависи както от надежността на оборудването, така и от обучения персонал.

 

Има ли кой да координира всички страни по техническата поддръжка?


Реализирани проекти

Това са само част от успешно реализираните ни проекти.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.