IT техническа поддръжка

Знаем колко е важно за нас да имате изправни компютри и мрежи, за да може да се фокусирате върху основната си дейност

Поддръжката на хардуери и софтуери е изключително важен момент в същесвуването на всеки един бизнес. Стремим се да имаме максимално бърза и адекватна реакция при създали се проблеми.

Грижим се за поддръжка на компютри, принтери, видеокамери, мрежови конфигурации и други в над 15 обекта. Имаме опит с поддръжка на call center решения и специализирано болнично оборудване.

Можем да сме полезни

  • Цялостна поддръжка на софтуер и хардуер
  • Съвръри и операционни системи (MS Windows server и Linux)
  • Денонощно наблюдение и тикетинг система при проблеми
  • Поддръжка на облачни системи
  • Пощенски email сървъри
  • Сървъри за видеонаблюдение
  • Инсталация на  MS Office, изграждане на вътрешна организация и политика за информационните технологии

Какви са стъпките и цената за техническа поддръжка?

Отговорът на този въпрос се крие в следните неща:

Предварително проучване

 

Цената за поддръжка се определя след внимателно плануване разглеждане на техническата обезпеченост, процесите, които трябва да обслужва оборудването, бюджет, съпътствъщи разходи и ниво на знания на персонала, който ще оперира с оборудването.

Нека седнем и поговорим!

ТЕХНИЧЕСКО ИЗГРАЖДАНЕ

 

Можем да предложим цялостна поддръжка, частична такава или конкретни еднократни задачи Целта ни тук е да сме в полза на нашите клиенти и да се адаптираме към техните необходимости. 

 

Има ли кой да координира всички страни по техническата поддръжка?

 

Обучение на персонал 

 

Можем да предложим цялостна поддръжка, частична такава или конкретни еднократни задачи Целта ни тук е да сме в полза на нашите клиенти и да се адаптираме към техните необходимости. 

 

Има ли кой да координира всички страни по техническата поддръжка?


Реализирани проекти

Това са само част от успешно реализираните ни проекти.