IT техническа поддръжка

Знаем колко е важно да имате изправни компютри и мрежи, за да може да се фокусирате върху основната си дейност.

Поддръжката на хардуери и софтуери е изключително важен момент в съществуването на всеки един бизнес. Стремим се да имаме максимално бърза и адекватна реакция при създали се проблеми.

Грижим се за поддръжка на компютри, принтери, видеокамери, мрежови конфигурации и т.н. в над 15 обекта. Имаме опит с поддръжката на call center решения и специализирано болнично оборудване.

Можем да сме полезни с:

  • Цялостна поддръжка на софтуер и хардуер
  • Съвръри и операционни системи (MS Windows server и Linux)
  • Денонощно наблюдение и тикетинг система при проблеми
  • Поддръжка на облачни системи
  • Пощенски email сървъри
  • Сървъри за видеонаблюдение
  • Инсталация на  MS Office, изграждане на вътрешна организация и политика за информационните технологии

Какви са стъпките и цената за техническа поддръжка?

Отговорът на този въпрос се крие в следните неща:

Предварително проучване

 

Цената за поддръжка се определя след внимателно планиране, разглеждане на техническата обезпеченост, процесите, които трябва да обслужва оборудването, бюджет, съпътствъщи разходи и ниво на знания на персонала, който ще оперира с оборудването.

Нека седнем и поговорим!

Техническо изграждане

 

Можем да предложим цялостна поддръжка, частична такава или конкретни еднократни задачи. Целта ни тук е да сме в полза на нашите клиенти и да се адаптираме към техните необходимости. 

 

Има ли кой да координира всички страни по техническата поддръжка?

 

Обучение на персонал 

Последващата поддръжка е от първостепенно значение. В повечето пъти тя зависи както от надежността на оборудването, така и от обучения персонал.

 

Има ли кой да координира всички страни по техническата поддръжка?


Реализирани проекти

Това са само част от успешно реализираните ни проекти.