Хоспис "Сердика"


Изграждане на IT инфраструктура

Като част от дългосрочното партньорство с Болници “Сердика” участвахме в цялостното изграждане на хоспис в Рударци. 


ПОддръжка на системи

Оценка на необходимост, доставка и инсталация на оборудване за видеонаблюдние, кабелна телевизия, интернет, компютърна техника и други.
Дейността на хоспис и Резиденция за възрастни “Сердика” е грижа за възрастни резиденти и пациенти на легло. За да може да бъде обезпечено непрекъсването на грижите за пациентите бяха извършени оценка на необходимоста от оборудване, закупено мрежово и хардуерно оборудване, както и изградени мрежи и сървъри. За осигуряване на 24 часовото видео наблюдение беше изградена отделна мрежа, както и монтирани над 60 камери с изградена станция за наблюдение. 

Допълнително бяха подготвени мрежи за звънчева система и охрана на периметър. Успешно реализирания проект осигури на ръководството на хосписа спокойствие по отношение на техническата обезпеченост. 

Сърдечно благодарим на Болници “Сердика” за дългосрочното пъртньорство. 

Референции


Реализирани проекти

Кликни и виж повече за част от успешно реализираните ни проекти.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.